AFROSAGES - For Growth and Profitability!
Kwabena Mpetey

Kwabena Mpetey-My Gratitude[Lyrics And Audio]

Last updated:

This is my song of gratitude unto you Lord… sings Kwabena Mpetey as joins his faith to yours to express gratitude to the Almighty God.

My Gratitude [Download]
Kwabena Mpetey

My Gratitude – Lyrics

This is my song of gratitude unto you Lord

Wayɛbi amame oo Nana ee…ee gye waseda o!

Ɛyɛ wadɔyɛ na abusoɔ, ɛnyɛ mahoɔden

Wahuumɔbrɔ, I don’t deserve it

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana ee

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Ɛyɛ wadɔyɛ na abusoɔ, ɛnyɛ mahoɔden

Wahuumɔbrɔ, I don’t deserve it

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana ee

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Kwabena Mpetey Gratitude
Kwabena Mpetey

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana aa

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Dabiaa na mee  su, dabiaa na metwa agwaadwoɔ

frisɛ mansoa, menkyen, mantiamu aa, endie mendidi

Nanso woyɛ ɔkyɛso Nyame ee ee ee, ɛnnɛ wakyɛ mmaebi aso me so nne

Hwɛ ɛnnɛ meyɛ store owner, wɔn a wɔsre mi nyinaafere me

Wone me adi no yie ooo, wone me adi no yie paa nti

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Obonnin a otesɛ me, ɛnnɛ wama m’awo ahinasa

Menim sɛ wɔhyehyɛ paa sɛ anka mekunu ngyae me

Nanso wanmma n’amamu, wama won anim aguaseNyame nti

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Ɛyɛ wadɔyɛ na abusoɔ, ɛnyɛ mahoɔden

Wahuumɔbrɔ, I don’t deserve it

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana ee

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Obrempong ee…wohu yɛhuu

w’adoyɛ dɔɔso uuu, aaaaaaaa

wɔtɔɔ yaree mame ooo…wɔhyehyɛɛ owuo mame 

nanso doctor panyin akasa, hwɛ, ɛnnɛ magyina menanso

wo tome aduru aa enka me, wobɔ mehopɔ nsoaengyina

frisɛ me twere ɔbotanbi, ɔbotan no so oo na ehinhim

enti nsɛi wadagyiɛ wɔ me ho

never never waste your strength on me

I’m far from reach, immune to your threats, 

Oh I am for the Lord..

ɔgyegyeme taataa dabiaa odemekɔ nhyira mu oo

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Ɛyɛ wadɔyɛ na abusoɔ, ɛnyɛ mahoɔden

Wahuumɔbrɔ, I don’t deserve it

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana ee

Mepagya mensa aa na ɛyɛ wayɛyi

Sɛ menkotokotowo oo, memunimuni, menda fomuNana ee

Mepagya minsa aa na ɛyɛ wayɛyi…..

God bless you.

More Stories
How Can One Make Money Starting A Blog
How Can One Make Money Starting A Blog?